Υποστήριξη μετά την πώληση

Στην PMD real estate παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας ακόμα και μετά την αγορά ή την ενοικίαση του ακινήτου τους.

Παρέχουμε οδηγίες βήμα προς βήμα για οτιδήποτε χρειαστεί μετά την αγορά ενός ακινήτου.

Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε σχέση με την εφορία, τον δήμο καθώς και για τη σύνδεση στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεφωνία και ίντερνετ)

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με την υποστήριξη μετά την πώληση