Διαχείριση Ακινήτων

Η αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από επενδυτές του εξωτερικού, είναι μία πραγματικότητα η οποία συνεχώς βρίσκει πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη. Πέρα όμως από τα μακροχρόνια οφέλη της αγοράς ακινήτου, προκύπτουν αντικειμενικές δυσκολίες για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ιδιοκτήτη.

Η μόνιμη κατοικία του και κατα συνέπεια η μεγάλη απόσταση από το ακίνητο, η δυσκολία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες, η γλώσσα επικοινωνίας, τα τεχνικά προβλήματα, η αναζήτηση μισθωτή, είναι μερικά από τα εμπόδια αυτά. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει, αδικαιολόγητα και χωρίς έλεγχο, έξοδα.

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας από την Pmd Property Management βασίζεται σε σύγχρονους τρόπους αξιοποίησης και διαχείρισης των ακινήτων, με στόχο τη μέγιστη δημιουργία κέρδους.

Με προτεραιότητα την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του ακινήτου για μίσθωση, την εξεύρεση αξιόπιστων μισθωτών, την παρακολούθηση και καταγραφή των μισθωμάτων προς είσπραξη, την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου.

Επίσης, μετά από ενημέρωση και έγκριση από τον ιδιοκτήτη, συντονίζουμε και ολοκληρώνουμε τεχνικές εργασίες ή βλάβες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για το ακίνητο. Η εμπειρία της εταιρείας στην αγορά, οι μακροχρόνιες συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με τους συνεργάτες, εξασφαλίζουν μία ολοκληρωμένη φροντίδα για την ακίνητη περιουσία.

Οι υπηρεσίες για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία ακινήτου για μίσθωση
 • Αναζήτηση και αξιολόγηση ενοικιαστη
 • Είσπραξη ενοικίων
 • Αναζήτηση καθυστερούμενων μισθωμάτων
 • Λίστα εσόδων εξόδων
 • Επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη για λήψη αποφάσεων
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Διατήρηση της κατάστασης του ακινήτου
 • Οργάνωση τεχνικών επισκευών
 • Διεξαγωγή τακτικών ελέγχων
 • Φορολογική υποστήριξη
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους νόμους περί ιδιοκτησίας
 • Διαχείριση εξόδων


Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τη διαχείριση ακινήτων